TILBAKE TIL HOVEDSIDEN Activ ADVOKATER

Personvernerklæring

1. Innledning

Activ Advokater er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som vi innhenter fra brukere av nettsidene våre, samarbeidspartnere og andre brukere av våre tjenester og funksjonaliteter (de "registrerte").

Activ Advokater er behandlingsansvarlig for personopplysningene som vi behandler. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger. For kontaktinformasjon, vennligst se punkt 7 nedenfor.

Når det nedenfor vises til GDPR, skal dette forstås som en henvisning til forordning (EU) 2016/679 ("GDPR").

2. Personopplysninger som samles inn og behandles

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke) og b (avtale). Det er frivillig for deg å gi oss dine personopplysninger, men dersom vi ikke får de nødvendige opplysningene kan det hende vi ikke vil være i stand å besvare dine henvendelser eller tilby deg våre tjenester.

3. Bruk av databehandler

I enkelte tilfeller vil vi overføre personopplysninger til våre samarbeidspartnere og leverandører, som for eksempel IT-leverandører, markedsføringsbedrifter, tilbydere av kundetilfredshetsundersøkelser, utstedere av nyhetsbrev etc. Disse mottakerne behandler personopplysninger på våre vegne og kun i samsvar med våre instrukser.

4. Utlevering av personopplysninger

Vi vil også kunne utlevere dine opplysninger til eksterne tredjeparter dersom det er påkrevd eller inngår som en del av tjenesten vi skal levere til deg.

5. Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for. Vi vil enten permanent anonymisere eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for.

6. Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du, med visse forbehold, rett til:

Å få Activ Advokaters bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles, og, dersom det er tilfellet, innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen;

Å få eventuelle uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av Activ Advokater uten ugrunnet opphold, og å få ufullstendige personopplysninger komplettert;

Å få personopplysninger om deg selv slettet;

Å kreve at Activ Advokater begrenser behandlingen;

Å motta personopplysninger om deg selv som du har gitt til Activ Advokater og å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig uten at Activ Advokater hindrer dette;

Å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg selv;

Å klage på behandlingen til tilsynsmyndigheten (i Norge: Datatilsynet); og

Å når som helst trekke tilbake et eventuelt samtykke gitt til Activ Advokater.

Activ Advokater benytter seg ikke av automatiserte avgjørelser, herunder profilering.

7. Endringer i vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 2. januar 2019. Vi forbeholder oss retten til å endre den fra tid til annen og oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i erklæringen med jevne mellomrom.

8. Kontakt

Dersom du har spørsmål til innholdet i denne erklæringen, ønsker å utøve dine rettigheter iht. punkt 5 ovenfor eller har andre henvendelser, er du velkommen til å kontakte oss på post@activadvokater.no

Telefon: 55 55 71 40

E-mail: post@activadvokater.no

full Screen