TILBAKE TIL HOVEDSIDEN Activ ADVOKATER

VÅRE TJENESTER

Vi bistår deg i konflikter

KVALITET STANDARD

Vi fremmer krav på dine vegne, utferdiger klager og bistår som prosessfullmektig på våre sakområder. Du kan være trygg på at dine interesser står i sentrum.

Våre advokakater er medlem av Advokatforeningen. Vi legger vekt på å holde en høy faglig og etisk standart. Med oss er du sikret kvalifisert juridisk bistand.

Vi gir gode råd

Vi gir gode råd

Rådgivning er en viktig del av det vi kan tilby. Vi hjelper deg med å planlegge og finne gode juridiske løsninger som reduserer faren for fremtidige konflikter.

Vi utferdiger nødvendige juridiske dokumenter

Trenger du hjelp til å utferdige en avtale, nye vedtekter eller testament bistår vi gjerne med dette.

SAKSOMRÅDER

Telefon: 55 55 71 40

E-mail: post@activadvokater.no

full Screen